Japanese Level Test - Galaxy Language Solutions

Japanese Level Test

Your Name & Surname(*):

Your Mother Tongue(*):

Your Phone(*):

Your Email(*):


1. __________ namae wa nan desu ka?
 anata wa anata ga anata no anata o
2. Watashitachiwa igirisu jin desu. Watashitachi wa London __________kimashita
 ga nite de kara
3. Janesan wa __________kirei desu
 dokode dakara totemo sukoshi
4. Chugokugo no jisho wa __________?
 arimasen desu ka imasu ka arimasu ka imasen desu ka
5. Korewa Margaret san __________hon desu
 nihongo nihon no no ga
6. Tsukueno ue ni __________ arimasu ka?
 dare ga nani ga donata de nan de
7. Mo ichido__________kudasai
 ikite itara iitara itte
8. Sumisusan wa ashita kaisha no hito __________ Osaka ni ikimasu
 ya ga ni to
9. Kotoshino natsuyasumi wa doko__________ikimasu ka?
 ni de no ga
10. Janesan no tanjobi wa__________desu ka?
 nan doko itsu ari
11. Watashi wa basu__________tomodachi no uchi ni ikimasu.
 de ga no ni
12. Anatawa __________ de shigoto ni ikimasu ka?
 doko nan itsu mada
13. Nichiyobini Kyoto de o-matsuri __________mimasu
 o ni ga e
14. Tom san wa __________ eiga no kippu o agemashita ka?
 dare ga dare ni donata kara donata de
15. Kinono pati wa totemo __________
 nigiyaka desu omoshiroi deshita nigiyaka deshita omoshiroi desu
16. Yakyū no shiai o 1-shūkan saki __________ nobashimashō
 ni de nara kara
17. Anoresutoran wa amari shizuka __________
 dewa arimasu dewa arimasen deshita desu
18. Konban jikan ga __________ ?
 ikimasu ka imasu ka irimasu ka arimasu ka
19. Kelly san wa kino hon-ya ni __________ , hon o kaimashita
 itte ikite ikinagara ikimashita
20. Futatsu mae no kado __________hidari ni magatte kudasai.
 de ga ni no
21. Soko wa chusha kinshi desu __________, kuruma o tomenaide kudasai
 ga kara made dakara
22. Sushi ni wasabi o __________ kudasai
 irenaide motteikanaide tabenaide kawanaide
23. Tanaka san wa gorufu __________ jozu desu
 ni o ga tte
24. Kesa kara atama __________ itai desu.
 o ga made no
25. Margaret-san wa ima nani o __________ ?
 surun desu ka suruno shirimasu ka shite imasu ka
26. Watashi wa maishu Nihongo o __________ imasu.
 naratte itte shite naraite
27. Hikoki ga sora o __________
 hashitte imasu tonde imasu hashirimasu tobimashita
28. 28.Jikan ga arimasenkara, __________houga iidesuyo.
 isoide isoida isogu isoganai
29. Kaigi wa mada __________to omoimasu
 owanai owari owattenai owatta
30. Suzuki san wa ototoshi daigaku o sotsugyo __________desu ka?.
 suru shita shitan surun
31. Tegami o __________wasuremashita.
 okuri o dashite dasuno o okutte
32. Kino, ame ga __________ , haikingu wa yamemashita.
 furukara futtanode fuite furimasu kara
33. Hayakere ba__________ ii desu.
 hayai hodo hayai node hayai kara hayai kute
34. Tabako o __________ omoimasu.
 yamemasu yamete to yametai na yameyō to
35. 1-nen ni nan-nichi kaisha o __________ ka?
 yasumemasu yasume yasumete yasumude imasu
36. Anata wa Eigo no jisho ga __________ ka?
 yomemasu yomimasu hikemasu hikimasu
37. Supōtsu no __________ tenisu ga ichiban suki desu.
 naka wa naka de aida wa aida de
38. London dewa chikatetsu ga __________ yō desu.
 benri da benri ga yoi banri ga ii benri na
39. Denki o __________ , dekake te shimattan desu.
 tsuke tara tukewasure keshiwasurete keshite
40. Tesuto wa totemo muzukashikatta __________, tochū de akirame __________.
 desu/mashita kara/masu node/mashita mitaide/ta


How many minutes did you take?


Comment:

captcha
Insert the Security Code :

Type of lessons

One to One and group lessons for private individuals, schools and nurseries, companies. Online lessons from home or the office are also available.
Arabic Level Test