Japanese Level Test

Your Name & Surname(*):

Your Mother Tongue(*):

Your Phone(*):

Your Email(*):


1. __________ namae wa nan desu ka?
anata waanata gaanata noanata o
2. Watashitachiwa igirisu jin desu. Watashitachi wa London __________kimashita
ganitedekara
3. Janesan wa __________kirei desu
dokodedakaratotemosukoshi
4. Chugokugo no jisho wa __________?
arimasen desu kaimasu kaarimasu kaimasen desu ka
5. Korewa Margaret san __________hon desu
nihongonihon nonoga
6. Tsukueno ue ni __________ arimasu ka?
dare ganani gadonata denan de
7. Mo ichido__________kudasai
ikiteitaraiitaraitte
8. Sumisusan wa ashita kaisha no hito __________ Osaka ni ikimasu
yaganito
9. Kotoshino natsuyasumi wa doko__________ikimasu ka?
nidenoga
10. Janesan no tanjobi wa__________desu ka?
nandokoitsuari
11. Watashi wa basu__________tomodachi no uchi ni ikimasu.
deganoni
12. Anatawa __________ de shigoto ni ikimasu ka?
dokonanitsumada
13. Nichiyobini Kyoto de o-matsuri __________mimasu
onigae
14. Tom san wa __________ eiga no kippu o agemashita ka?
dare gadare nidonata karadonata de
15. Kinono pati wa totemo __________
nigiyaka desuomoshiroi deshitanigiyaka deshitaomoshiroi desu
16. Yakyū no shiai o 1-shūkan saki __________ nobashimashō
nidenarakara
17. Anoresutoran wa amari shizuka __________
dewa arimasudewa arimasendeshitadesu
18. Konban jikan ga __________ ?
ikimasu kaimasu kairimasu kaarimasu ka
19. Kelly san wa kino hon-ya ni __________ , hon o kaimashita
itteikiteikinagaraikimashita
20. Futatsu mae no kado __________hidari ni magatte kudasai.
deganino
21. Soko wa chusha kinshi desu __________, kuruma o tomenaide kudasai
gakaramadedakara
22. Sushi ni wasabi o __________ kudasai
irenaidemotteikanaidetabenaidekawanaide
23. Tanaka san wa gorufu __________ jozu desu
niogatte
24. Kesa kara atama __________ itai desu.
ogamadeno
25. Margaret-san wa ima nani o __________ ?
surun desu kasurunoshirimasu kashite imasu ka
26. Watashi wa maishu Nihongo o __________ imasu.
naratteitteshitenaraite
27. Hikoki ga sora o __________
hashitte imasutonde imasuhashirimasutobimashita
28. 28.Jikan ga arimasenkara, __________houga iidesuyo.
isoideisoidaisoguisoganai
29. Kaigi wa mada __________to omoimasu
owanaiowariowattenaiowatta
30. Suzuki san wa ototoshi daigaku o sotsugyo __________desu ka?.
surushitashitansurun
31. Tegami o __________wasuremashita.
okuri odashitedasuno ookutte
32. Kino, ame ga __________ , haikingu wa yamemashita.
furukarafuttanodefuitefurimasu kara
33. Hayakere ba__________ ii desu.
hayai hodohayai nodehayai karahayai kute
34. Tabako o __________ omoimasu.
yamemasuyamete toyametai nayameyō to
35. 1-nen ni nan-nichi kaisha o __________ ka?
yasumemasuyasumeyasumeteyasumude imasu
36. Anata wa Eigo no jisho ga __________ ka?
yomemasuyomimasuhikemasuhikimasu
37. Supōtsu no __________ tenisu ga ichiban suki desu.
naka wanaka deaida waaida de
38. London dewa chikatetsu ga __________ yō desu.
benri dabenri ga yoibanri ga iibenri na
39. Denki o __________ , dekake te shimattan desu.
tsuke taratukewasurekeshiwasuretekeshite
40. Tesuto wa totemo muzukashikatta __________, tochū de akirame __________.
desu/mashitakara/masunode/mashitamitaide/ta


How many minutes did you take?


Comment:

captcha
Insert the Security Code :

Type of lessons

One to One and group lessons for private individuals, schools and nurseries, companies. Online lessons from home or the office are also available.
Arabic Level Test