Japanese Level Test

Your Name & Surname(*):

Your Mother Tongue(*):

Your Phone(*):

Your Email(*):


1. __________ namae wa nan desu ka?
anata waanata gaanata noanata o
2. Watashitachiwa igirisu jin desu. Watashitachi wa London __________kimashita
ganitedekara
3. Janesan wa __________kirei desu
dokodedakaratotemosukoshi
4. Chugokugo no jisho wa __________?
arimasen desu kaimasu kaarimasu kaimasen desu ka
5. Korewa Margaret san __________hon desu
nihongonihon nonoga
6. Tsukueno ue ni __________ arimasu ka?
dare ganani gadonata denan de
7. Mo ichido__________kudasai
ikiteitaraiitaraitte
8. Sumisusan wa ashita kaisha no hito __________ Osaka ni ikimasu
yaganito
9. Kotoshino natsuyasumi wa doko__________ikimasu ka?
nidenoga
10. Janesan no tanjobi wa__________desu ka?
nandokoitsuari
11. Watashi wa basu__________tomodachi no uchi ni ikimasu.
deganoni
12. Anatawa __________ de shigoto ni ikimasu ka?
dokonanitsumada
13. Nichiyobini Kyoto de o-matsuri __________mimasu
onigae
14. Tom san wa __________ eiga no kippu o agemashita ka?
dare gadare nidonata karadonata de
15. Kinono pati wa totemo __________
nigiyaka desuomoshiroi deshitanigiyaka deshitaomoshiroi desu
16. Yakyū no shiai o 1-shūkan saki __________ nobashimashō
nidenarakara
17. Anoresutoran wa amari shizuka __________
dewa arimasudewa arimasendeshitadesu
18. Konban jikan ga __________ ?
ikimasu kaimasu kairimasu kaarimasu ka
19. Kelly san wa kino hon-ya ni __________ , hon o kaimashita
itteikiteikinagaraikimashita
20. Futatsu mae no kado __________hidari ni magatte kudasai.
deganino
21. Soko wa chusha kinshi desu __________, kuruma o tomenaide kudasai
gakaramadedakara
22. Sushi ni wasabi o __________ kudasai
irenaidemotteikanaidetabenaidekawanaide
23. Tanaka san wa gorufu __________ jozu desu
niogatte
24. Kesa kara atama __________ itai desu.
ogamadeno
25. Margaret-san wa ima nani o __________ ?
surun desu kasurunoshirimasu kashite imasu ka
26. Watashi wa maishu Nihongo o __________ imasu.
naratteitteshitenaraite
27. Hikoki ga sora o __________
hashitte imasutonde imasuhashirimasutobimashita
28. 28.Jikan ga arimasenkara, __________houga iidesuyo.
isoideisoidaisoguisoganai
29. Kaigi wa mada __________to omoimasu
owanaiowariowattenaiowatta
30. Suzuki san wa ototoshi daigaku o sotsugyo __________desu ka?.
surushitashitansurun
31. Tegami o __________wasuremashita.
okuri odashitedasuno ookutte
32. Kino, ame ga __________ , haikingu wa yamemashita.
furukarafuttanodefuitefurimasu kara
33. Hayakere ba__________ ii desu.
hayai hodohayai nodehayai karahayai kute
34. Tabako o __________ omoimasu.
yamemasuyamete toyametai nayameyō to
35. 1-nen ni nan-nichi kaisha o __________ ka?
yasumemasuyasumeyasumeteyasumude imasu
36. Anata wa Eigo no jisho ga __________ ka?
yomemasuyomimasuhikemasuhikimasu
37. Supōtsu no __________ tenisu ga ichiban suki desu.
naka wanaka deaida waaida de
38. London dewa chikatetsu ga __________ yō desu.
benri dabenri ga yoibanri ga iibenri na
39. Denki o __________ , dekake te shimattan desu.
tsuke taratukewasurekeshiwasuretekeshite
40. Tesuto wa totemo muzukashikatta __________, tochū de akirame __________.
desu/mashitakara/masunode/mashitamitaide/ta


How many minutes did you take?


Comment:

captcha
Insert the Security Code :

Type of lessons

One to One and group lessons for private individuals, schools and nurseries, companies. Online lessons from home or the office are also available.
Arabic Level Testmy site my site my site